עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון קשר למשפחה הגרעינית ומגדר הבדלים אבולוציוניים מחקר כמותני עם ניתוח סטטיסטי (עבודה אקדמית מס. 9704)

‏290.00 ₪

31 עמודים.

סמינריון קשר למשפחה הגרעינית ומגדר הבדלים אבולוציוניים מחקר כמותני עם ניתוח סטטיסטי

שאלת המחקר

האם גברים פחות "קשורים" למשפחות המוצא הגרעיניות שלהם מנשים נעוצה בהבדלים אבולוציוניים ומגדריים

 

תוכן עניינים
מבוא

סקירת ספרות

משפחה – הגדרה ותפקיד

יחסי הורים וילדים- תיאוריות

לכידות משפחתית

הבדלים מגדריים

חשיבות תחום המשפחה בחיי האישה

שיטת המחקר

שאלת המחקר

השערות המחקר

משתתפים

כלי המחקר

הליך המחקר

שיטת הניתוח

ממצאים

דיון וסיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

שאלון המחקר

פלטי SPSS

 

בני האדם נולדים למשפחה המורכבת מהורים ומאחים ואחיות, המכונה לעיתים משפחת המוצא או משפחה מכוונת בשל התפקיד המכריע שהיא ממלאת בתהליך החיברות. בבגרותם הם מקימים משפחת הולדה כדי להוליד או לאמץ ילדים משלהם. פעמים רבות נתקלנו בשאלה "נשית" נפוצה – הקשורה לקשר עם הוריי , על אף כי באופן אישי אני מקפיד על קשר חם וקרוב עם משפחת המוצא שלי (אחיותיי והוריי) בכלל ועם הוריי בפרט מצאתי כי, קיימים הבדלים ניכרים בכל אותם נושאים המקובצים תחת המושג "הקשר עם המשפחה" .

כך למשל מצאנו כי, קיים הבדל משמעותי בגיל ה"יציאה" הצעיר שלי מבית ההורים ובמעבר למקום מגורים עצמאי ופרטי, בתדירות הצורך שלי להתקשר הביתה או להגיח לביקור כמו גם להתייעץ או לקבל ברכתם של הוריי בנושאים שונים מזה הקיים אצל נשים רבות שפגשתי.

כבר מספר שנים אני מהרהר בנושא והחלטתנו לבדוק גם בקרב חבריי הגברים. מצאתי כי, אכן קיים הבדל משמעותי וניכר.

   במחקר זה אנו מעוניינים לבדוק האם העובדה שגברים מרגישים "משוחררים" מהצורך לנקוט בפעולות רבות אשר יבטאו את הקשר הקרוב למשפחתהמוצא , לא יחושו בדידות וריחוק בהעדר קשר קרוב מזה הניכר אצל נשים באותם הגילאים נעוץ בהבדלים אבולוציוניים או שמא מדובר בהבדל הנעוץ במנגנוני החיברות המכתיבים את ההבדלים המגדריים בין נשים וגברים. כאמור, מעבר לאישיות הייחודית של כל אדם יש הבדלים סטריאוטיפיים בין המינים המשפיעים על נושא המשמעות ביחסים עם משפחת המוצא הגרעינית בכלל ועם הוריהם בפרט.

   מבחינה פסיכולוגית נהוג לומר שנשים מפתחות את הזהות הנפרדת שלהן בתוך מערכת יחסים קרובה עם דמויות משמעותיות בחייהן (אמא ואבא בעיקר) ולכן הן צריכות פחות להתרחק מהן בתהליך ההתבגרות, לעומתן נדמה לי כי, גברים עסוקים יותר בהבחנת עצמם מהדמויות המשמעותיות בחייהן במיוחד האמא, לכן הם זקוקים יותר להיפרד כדי להתבגר.
כפי שציינו ההבדלים ניכרים גם לאחר גיל ההתבגרות , כך למשל נראה כי עוד מקדמת דנא יקל על גברים לדבוק בנשותיהם, להעתיק מקום מגוריהם ולהתרחק גיאוגרפית ממשפחות המוצא שלהם לעומת נשים באותו הגיל. לא למיותר לציין כי קיים הבדל מובהק בין כמות הגברים שבחרו להמשיך את לימודיהם האקדמיים (לתארים מתקדמים M.B.A ו – P.H.D ) במוסדות "נחשבים" מאוד בחו"ל לזו של הנשים באותו התחום. ראוי לבדוק האם ההבדלים נעוצים בקושי להתרחק ממשפחות המוצא ואם כך, האם ההבדל הוא אכן אבולוציוני.
במסגרת המחקר בחרנו להתמקד בהבדלים המגדריים המתבטאים בקשר שבין משפחת המוצא הגרעינית לבין גברים לעומת נשים. שאלת מחקר תבחן האם גברים פחות "קשורים" למשפחות המוצא הגרעיניות שלהם בשל הבדלים אבולוציוניים ומגדריים?

 

 

הבדיקה תיערך באמצעות קריאת ספרות מקצועית בתחום וכן באמצעות ניתוח שאלונים הבודקים את משתני המחקר. נושא זה רלוונטי וחשוב לאור העובדה כי הוא לא נחקר במידה ורבה ולכן הוא מוסיף ידע תיאורטי ומחקרי אודות הבדלים מגדריים בין גברים ונשים. כמו כן, מעניין לבחון את הקשר בין הפרט למשפחת המוצא, בהיות משפחת המוצא וקשריה עם הפרטים בתוכה משפיעה באופן מהותי על חיי הפרט ורווחתו (שגיא; Coyle, Nochajski, Maguin, Safyer,& et al,). 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פרס, י/ וכץ, ר/ . המשפחה בישראל: שינוי והמשכיות. בתוך: שמגר-הנדלמן,ל., ובר-יוסף, ר. (עורכות). משפחות בישראל. ירושלים: אקדמון.

קרסני, א. התפיסה הסטריאוטיפית של דמות האישה בספרות ילדים. שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, 10: 197-215.

סקר כוח אדם, משפחות ומשקי בית בישראל/

שגיא, ש' . תחושת קוהרנטיות במערכת המשפחתית: הגישה הסלוטוגנית. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 39: 80-96.

 

Al-Yagon , M. Socioemotional and Behavioral Adjustment Among School-Age Children With Learning Disabilities, The Journal Of Special Education , 40, 205–217 205

Byrne, D., Goeree, M.S., Hiedemann, B., Stern, S. Formal home health care, informal care and family decision making. International Economic Review, 50, 4, 1205-1242.

Bengtson, V.L., & Roberts, R.E.L.. Intergenerational solidarity and aging families: An example of formal theory construction. Journal of Marriage & the Family, 53, 856 – 870.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת