עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הומוסקסואליות ויהדות, להט"ב, דת יהדות, מחקר כמותני יהודים הומוסקסואלים (עבודה אקדמית מס. 9778)

‏390.00 ₪

49 עמודים.

סמינריון הומוסקסואליות ויהדות, להט"ב, דת יהדות, מחקר כמותני יהודים הומוסקסואלים

מציאת גורם חיצוני לאינדיבידואל שמהווה הסבר להתנהגות הדיסוננטית )נל, הלמריך :)justification

לעיתים דיסוננס הוא עצום ואינו ניתן להפחתה, כך :)self-affirmation( 2. אישור עצמי .) וארונסון, 9191

שקשה ליישם אמצעים רגילים להפחתתו. לכן, בני אדם יכולים להכיר בדיסוננס העצום, ויחד עם זאת

לאשר אספקטים חיוביים של מושג העצמי שלהם, כגון יתרונות או יכולות בתחומים אחרים. אם כן, בני

אדם עשויים לחוש הקלה למרות קיומו של מתח הנגרם מקוגניציות על פעולות רעות או לא מוסריות שהם

.) מבצעים 

אחד מסוגי הדיסוננס הקוגניטיבי שנחקרו בשנים האחרונות הוא המתח בין זהות דתית )הכוללת

.) קוגניציות ופרקטיקות דתיות( ובין זהות מינית )המתייחסת גם להעדפות מיניות(, 

לדידה של מהאפי , שחקרה לסביות נוצריות, יש שתי סיבות עיקריות להיווצרותו של המתח הנ"ל:

 

נוצרים רבים עדיין מחשיבים התנהגות הומוסקסואלית לרעה, ללא מוסרית ולחטא. לפיכך, קשה

לנוצרי/ה לקבל העדפה מינית הומוסקסואלית בשל היותה נוגדת את דתו/ה. 2. נוצרים רבים מחויבים

להגדרה המסורתית של משפחה )בעל, אישה וילדים(, אשר אינה עולה בקנה אחד עם אורח חיים לסבי או

הומוסקסואלי. במחקרה של מהאפי נמצא שמחצית מהנבדקות שינו את הקוגניציות הנוגעות לזהותן

הדתית, בעוד שהשאר עזבו את הדת )קרי, דחו את זהותן הדתית( או בחרו להמשיך לחיות עם המתח. להלן

פירוש מחדש של קטעים ¹ : האסטרטגיות הספציפיות שנמצאו כמאפשרות את שינוי הזהות הדתית

"בעייתיים" בתנ"ך, היכרות עם נוצרים הומוסקסואלים אחרים, והפרדה של רוחניות ושל דת לשתי

ישויות נפרדות. כמו כן, השינויים הללו התאפשרו בעזרת קריאה על התנסויות של נוצרים הומוסקסואלים

אחרים ובעזרת השתתפות בתרפיה. אם כן, רוב הנבדקות הצליחו לשמר ולאשר את שתי הזהויות )הדתית

והמינית(, ובכך הן הגיעו לסינתזה שלהן לזהות אחת של "נוצרייה דתייה ולסבית", וזאת, כאמור לעיל,

באמצעות שינוי הזהות הדתית.

 

מאוד    לא מסכים

לא מסכים

לא יודע

מסכים

מסכים מאוד

 

   1

2

3

4

5

11. אני מפרש (או פירשתי) מחדש את המקודות היהודיים האוסדים על משכב זכד

1

2

3

4

5


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת