עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אפליה עדתית חינוך, קבלה לבית ספר תלמידים ממוצא מזרחי, אפליה עדתית ספרדים בתי ספר דתיים חרדים, ש"ס, טענות בדבר אפליה בקבלת תלמידות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
עבודה אקדמית אפליה עדתית חינוך, קבלה לבית ספר תלמידים ממוצא מזרחי, אפליה עדתית ספרדים בתי ספר דתיים חרדים, ש"ס, טענות בדבר אפליה בקבלת תלמידות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי
‏290.00 ₪ |
עבודת גמר דת, גורמים חברתיים, יהדות, נצרות איסלם, בודהיזם ועוד, חילון, תנועות דתיות חדשות, פונדמנטליזם, חרדים, חילוניות, הכנסיה
עבודת גמר דת, גורמים חברתיים, יהדות, נצרות איסלם, בודהיזם ועוד, חילון, תנועות דתיות חדשות, פונדמנטליזם, חרדים, חילוניות, הכנסיה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית גיוס חרדים לצה"ל, מחלוקות בענייני סטטוס קוו, ועדת שקד, דת ומדינה
עבודה אקדמית גיוס חרדים לצה"ל, מחלוקות בענייני סטטוס קוו, ועדת שקד, דת ומדינה
‏290.00 ₪ |
סמינריון לימודי ליבה בחינוך החרדי - חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
סמינריון לימודי ליבה בחינוך החרדי - חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אפליה מתקנת של חרדים, תחבורה ציבורית, תחב"צ שבת, קווים עמוסים מגזר חרדי
עבודה סמינריונית אפליה מתקנת של חרדים, תחבורה ציבורית, תחב"צ שבת, קווים עמוסים מגזר חרדי
‏290.00 ₪ |
סמינריון תעסוקה חרדים , שילוב בשוק התעסוקה, נתונים, גרפים, ראינות, איכותני
סמינריון תעסוקה חרדים , שילוב בשוק התעסוקה, נתונים, גרפים, ראינות, איכותני
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית יציאה בשאלה, מחקר אמפירי על יוצאים בשאלה, איכותני ראיונות, תהליך הפוך מחזרה בתשובה, זניחת דת
עבודה אקדמית יציאה בשאלה, מחקר אמפירי על יוצאים בשאלה, איכותני ראיונות, תהליך הפוך מחזרה בתשובה, זניחת דת
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית חסידות גור, זרם בחסידות, חרדים, זרמים יהדות, אגודת ישראל
עבודה אקדמית חסידות גור, זרם בחסידות, חרדים, זרמים יהדות, אגודת ישראל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית השתלבות חרדים בשוק העבודה, שילוב חרדים תעסוקה,  לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית, איכותני, ראיונות, גרפים
עבודה אקדמית השתלבות חרדים בשוק העבודה, שילוב חרדים תעסוקה, לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית, איכותני, ראיונות, גרפים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חרדים, כלכלה חברה חרדית, תעסוקה, השכלה, פרנסה המשפחה החרדית, מחקר איכותני ראיונות
עבודה אקדמית חרדים, כלכלה חברה חרדית, תעסוקה, השכלה, פרנסה המשפחה החרדית, מחקר איכותני ראיונות
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית החרדים, זרמים בחברה החרדית, קורונה בחברה מתבדלת מהמדינה, חינוך לאור תרבות חרדית, ליטאים, חסידים, זרמים החרדיים, בני ברק ונגיף הקורונה, החינוך החרדי
עבודה אקדמית החרדים, זרמים בחברה החרדית, קורונה בחברה מתבדלת מהמדינה, חינוך לאור תרבות חרדית, ליטאים, חסידים, זרמים החרדיים, בני ברק ונגיף הקורונה, החינוך החרדי
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית חרדים וחרד"לים, סגירות קהילתית לעומת פתיחות למודרניות וטכנולוגיה, כמותני, שאלונים חרדים לאומיים
עבודה אקדמית חרדים וחרד"לים, סגירות קהילתית לעומת פתיחות למודרניות וטכנולוגיה, כמותני, שאלונים חרדים לאומיים
‏390.00 ₪ |