עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ביבליוגרפיה דיני חברות, תאגידים
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית תחזית פשיטות רגל  של תאגידים, חיזוי התפרקות חברות, פשיטת רגל
עבודה אקדמית תחזית פשיטות רגל של תאגידים, חיזוי התפרקות חברות, פשיטת רגל
‏290.00 ₪ |
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק
סמינריון אגודות שיתופיות, אג"ש, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתוף, הבראת חברות, הוצאה לפועל, סגירת מפעל עוף העמק
‏290.00 ₪ |
סמינריון מס חברות דיפרנציאלי, שיעור מיסוי תאגידים לפי גודל החברה ישראל והעולם, משפט משווה OECD
סמינריון מס חברות דיפרנציאלי, שיעור מיסוי תאגידים לפי גודל החברה ישראל והעולם, משפט משווה OECD
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית השתלטות עויינת חברה, שליטה מרוכזת, דבוקת שליטה, הצעת רכש, דיני תאגידים, השתלטות ידידותית מול עוייינת
עבודה אקדמית השתלטות עויינת חברה, שליטה מרוכזת, דבוקת שליטה, הצעת רכש, דיני תאגידים, השתלטות ידידותית מול עוייינת
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שיקול דעת עסקי, נטל הראיה, איזון, דיני תאגידים, BJR, ממשל תאגידי, כלל שיקול הדעת העסקי
עבודה אקדמית שיקול דעת עסקי, נטל הראיה, איזון, דיני תאגידים, BJR, ממשל תאגידי, כלל שיקול הדעת העסקי
‏290.00 ₪ |
סמינריון סגירת מפעל עוף העמק, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתופית, הבראת חברות, הוצאה לפועל
סמינריון סגירת מפעל עוף העמק, פירוק תאגידים, מכירת אגודה שיתופית, הבראת חברות, הוצאה לפועל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פלילי תאגיד, אחריות פלילית של חברות, אישיות משפטית נפרדת, דיני עונשין תאגידים
עבודה אקדמית פלילי תאגיד, אחריות פלילית של חברות, אישיות משפטית נפרדת, דיני עונשין תאגידים
‏290.00 ₪ |
מצגת תאגידים חובות אמון וזהירות חברה, אחריות נושאי משרה, תאגידים
מצגת תאגידים חובות אמון וזהירות חברה, אחריות נושאי משרה, תאגידים
‏99.00 ₪ |
סמינריון פירוק חברה, חדלות פרעון, דיני תאגידים, התערבות המדינה חברות, פרוק חברה מרצון, מפרק תאגיד עקב אי פירעון
סמינריון פירוק חברה, חדלות פרעון, דיני תאגידים, התערבות המדינה חברות, פרוק חברה מרצון, מפרק תאגיד עקב אי פירעון
‏290.00 ₪ |
סמינריון רכישת חברות, תאגידים רכישת שליטה פרמיה, רכישת חברות בפרמיה
סמינריון רכישת חברות, תאגידים רכישת שליטה פרמיה, רכישת חברות בפרמיה
‏290.00 ₪ |
סמינריון העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות חברות כח אדם, קבלן כח אדם פיליפיניות, תאגידים
סמינריון העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות חברות כח אדם, קבלן כח אדם פיליפיניות, תאגידים
‏290.00 ₪ |