עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שירות שנותנות חברות הכבלים והלווין ללקוחותיהם
סמינריון שירות שנותנות חברות הכבלים והלווין ללקוחותיהם
‏270.00 ₪ |
עבודה אקדמית שירות המבחן, קצין מבחן שיקום נוער עבריין, הליך פלילי
עבודה אקדמית שירות המבחן, קצין מבחן שיקום נוער עבריין, הליך פלילי
‏290.00 ₪ |
סמינריון מנגנונים למתן שירותים ולהקמת תשתיות לתושבי הפזורה הבדואית בנגב
סמינריון מנגנונים למתן שירותים ולהקמת תשתיות לתושבי הפזורה הבדואית בנגב
‏270.00 ₪ |
עבודה אקדמית נאמנות לקוחות, מחיר, איכות השירות
עבודה אקדמית נאמנות לקוחות, מחיר, איכות השירות
‏250.00 ₪ |
סמינריון הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל
סמינריון הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית צווי ריתוק לעבודה, כח האוצר והמדינה לכפות הפסקת סכסוכי-עבודה בשירותים החיוניים.צו ריתוק, משק,הסתדרות
עבודה סמינריונית צווי ריתוק לעבודה, כח האוצר והמדינה לכפות הפסקת סכסוכי-עבודה בשירותים החיוניים.צו ריתוק, משק,הסתדרות
‏290.00 ₪ |
סמינריון מנגנון הקפיטציה וההקצאה הציבורית לשירותי רפואה בישראל
סמינריון מנגנון הקפיטציה וההקצאה הציבורית לשירותי רפואה בישראל
‏290.00 ₪ |
עבודה על כלא פרטי, רשות בתי הסוהר בלעדיות שירותי כליאה, ניסיון הפרטת בתי-סוהר בישראל, בג"צ, שב"ס
עבודה על כלא פרטי, רשות בתי הסוהר בלעדיות שירותי כליאה, ניסיון הפרטת בתי-סוהר בישראל, בג"צ, שב"ס
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפרטה שירותי רווחה, משפחות אומנה, עבודה סוציאלית, משפחות אומנות
סמינריון הפרטה שירותי רווחה, משפחות אומנה, עבודה סוציאלית, משפחות אומנות
‏290.00 ₪ |
סמינריון שירות לאומי - השרות האזרחי-לאומי בישראל
סמינריון שירות לאומי - השרות האזרחי-לאומי בישראל
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית בדואים גיוס צה"ל, התגייסות בדווים צבא, איכותני ראיונות: שירות צבאי ערבים ממוצא בדואי
עבודה אקדמית בדואים גיוס צה"ל, התגייסות בדווים צבא, איכותני ראיונות: שירות צבאי ערבים ממוצא בדואי
‏290.00 ₪ |
סמינריון שביעות רצון העובדים בעקבות שינויים, כמותני: פלאפון, מוקדי שירות סלולר
סמינריון שביעות רצון העובדים בעקבות שינויים, כמותני: פלאפון, מוקדי שירות סלולר
‏290.00 ₪ |