עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון הגנה עצמית, סייגים לאחריות פלילית (עבודה אקדמית מס. 105)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

סמינריון הגנה עצמית, סייגים לאחריות פלילית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגנה עצמית כסייג לאחריות פלילית?

תוכן עניינים

מבוא.. 8

הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר.. 10

הגנה עצמית של יחיד.. 11

הגנה עצמית של מדינה.. 12

סעיף 34 י' עוסק בתחום ההגנה העצמית:. 14

התוצאה האופרטיבית של תחולת הסייג. 15

סעיף 34 י'‏ 15

מטרות סעיף ההגנה העצמית.. 16

ע"פ 71\410 הורביץ נ' מ"י. 16

חריגה מן הסביר.. 17

נטל ההוכחה.. 17

עונש מופחת 300א(ב)‏ 17

השוואה בין הגנה עצמית לבין סייג הצורך.. 18

34טז. חריגה מן הסביר.. 18

תסמונת האישה המוכה.. 18

ההנחה המוטעית.. 19

תסמונת האישה המוכה כתסמונת פוסט טראומטית.. 19

חוסר אונים נרכש.. 20

כרמלה בוחבוט.. 20

דברי בית המשפט.. 20

כב' השופט בך.. 21

כב' השופטת דורנר.. 22

כב' השופט קדמי‏. 23

משפט עברי. 30

הרודף אחר בהמה – משכב בהמה.. 31

מבט נוסף על פרשת דרומי. 35

הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר.. 35

החוק קובע כי לא נטיל אחריות פלילית "למעשה שהיה דרוש באופן מיידי. 35

בהצעת החוק לתיקון חוק העונשין. 37

סיכום.. 44

ביבליוגרפיה:. 45

סעיף 34י. בחוק העונשין – מונה שורה של סייגים לאחריות הפלילית. פירושו של דבר שכאשר מנסים להעמיד אדם לדין פלילי צריך להוכיח את העובדה שהוא עבר את העבירה. דהיינו צריכים:

להוכיח את היסודות העובדתיים של העבירה – הרכיב של הפעולה והתוצאה שלה.

את היסודות הנפשיים של העבירה – הכוונה, הפזיזות, קלות דעת, רשלנות.

הסייגים לאחריות הפלילית – אדם שביצע את העבירה ביסודות העבירה (לדוגמא; הרג אדם) ויש קשר סיבתי בין ההתנהגות שהעבריין עשה לבין התוצאה שנגרמה. אותו העבריין שבפנינו הרג אדם. ולמרות שהוא ביצע את היסודות העובדתיים של העבירה, ויכול אפילו להיות שהוא התכוון לעשות את המעשה שהוא עשה ובכל זאת יהיה לו פטור בגלל שורה של סייגים לאחריות הפלילית – לדוגמא; הגנה עצמית, טענות של קטין, אי שפיות וכיוצ"ב. חלק מזה מופיע בסעיף 34 של חוק העונשין.

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי כלומר, מבצע עבירה. רוב העבירות כוללות שני רכיבים: מעשה פלילי =Actus Reus=יסוד עובדתי של העבירה ומחשבה פלילית =Mens Rea=יסוד נפשי של העבירה. במילים אחרות, ברוב העבירות אין די בכך שאדם ביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית, שכן יש להראות כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית. יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל: גרימת מוות ברשלנות ויש עבירות שאינן מחייבות כלל תוצאה למשל: ניסיון לרצח. עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות. העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד הפלילי וראו גם: המשפט הפלילי. ואולם, בכל חברה מוכרים סייגים הגנות וחריגים לעבירות בקודקס הפלילי, שהמשותף להן הוא כי על אף שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה, קיים פטור מהרשעה בדין, מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

ההגנה המוכרת ביותר, שמעניק המחוקק הינה 'ההגנה העצמית', לפיה לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים סעיף 34י לחוק העונשין. [4]

לצורך כניסה תחת כנפי הגנה זו יש צורך בהתקיימות שישה תנאים מצטברים לפי השופטת ארבל בפס"ד אלטאגוז:

  • מיידיות: המעשה היה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין; המיידיות מתייחסת לפעולה וכוללת היבט של תחילת הפעולה המיידית כדי להדוף את התקיפה והיבט של סיום הפעולה ברגע שהתקיפה נהדפה.
  • להדוף תקיפה שלא כדין: מדובר בתקיפה רחבה יותר מפירושה בחוק העונשין.
  • סכנה מוחשית: שנשקפה, מהתקיפה שלא כדין, סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו;
  • העדר התנהגות פסולה שקדמה לתקיפה מצד הנאשם שצופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים: ההתנהגות הפסולה יכולה להיות גם מבחינה מוסרית ולא רק כדבר שאסור בחוק.
  • נחיצות: כוללת נחיצות כמותית, שפירושה שנגרם נזק לתוקף במידה המועטה שהתאפשרה, ונחיצות איכותית, שפירושה שלא היו לנתקף אלטרנטיבות אחרות לפעולה.
  • פרופורציה: יחס ראוי בין הפעולה שנעשתה על ידי הנתקף לבין הפעולה שנמנעה מהתוקף.

אדם אשר ביצע עבירה וחלים כל התנאים להגנה עצמית יזוכה מאשמה.

סייג להגנה: על המתגונן הרוצה ליהנות מן ההגנה לנקוט באמצעי סביר לפי סעיף 34טז לחוק העונשין, קרי באמצעי הכי פחות מזיק שעומד לרשותו כדי למנוע את הנזק הצפוי מן ההתקפה. כאשר המתגונן יכול להדוף את ההתקפה באמצעות פגיעה קלה בתוקף אין זה סביר שיגרום לו נזק חמור. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

אורן גזל אייל ״התפתחויות במשפט הפלילי המהותי והדיוני " דין ודברים ט תשע"ו (2017)

דוד קרצמר, "הזכות הטבועה להגנה עצמית ומידתיות במסגרת Jus ad Bellum משפט ועסקים יז 543, 2015 .

בועז סנג'רו הגנה עצמית במשפט הפלילי

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית, 2014).

World Encyclopedia of Law, with International Legal Research and a Law dictionary [2016]


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה