עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דת ומגדר,אי-שוויון מגדרי בחסות דתית,אפליית נשים,בעידוד ובטיפוח הדת (עבודה אקדמית מס. 11152)

‏290.00 ₪

22 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11152
עבודה אקדמית דת ומגדר,אי-שוויון מגדרי בחסות דתית,אפליית נשים,בעידוד ובטיפוח הדת


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אפליית נשים בעידוד ובטיפוח הדת ?

 

תוכן עניינים

1 מבוא

2 נישואין ומעמד אישי

3 הדרת נשים מן המרחב הציבורי

4 נשים ולימוד תורה

 

5 האם אין דרך אחרת: מעמד האישה בזרמים אחרים ביהדות

6 דיון וסיכום 


 עבודה זו דנה בשימוש בדת כאמצעי שמאפשר ומצדיק את המשך אפלייתן של נשים בישראל של היום. הגישה השלטת היום בעולם הדתי עושה שימוש ברעיונות של מהות שונה לנשים כדי לבטל כל אפשרות של שוויון. מצד שני, ניתן לומר שיש בפנינו מציאות חדשה: “נשתנו הטבעיים” – האישה של היום איננה זו שמדובר עליה במקורותינו הקלאסיים. נוסף על כך, ניתן להראות כי אפילו הרמב”ם דיבר על הנשים שבזמנו וראה בהחלט פוטנציאל להתפתחותן. אפשר אולי למצוא בדבריו פתח לכך שהחשיבה המגדרית עבר זמנה ואין לראות בה אבן יסוד של היהדות.

 

 החברה הפטריארכאלית, הדתית, אינה מוכנה באמת להכיר בשוויון לנשים. החברה הפטריארכאלית לא השתחררה ממבני עומק סמויים שקיימים בתוכה בחסות הדת. אפילו נציגיו הליברליים יותר של הממסד הדתי, שמכירים בעובדה שההלכה היא מערכת אבולוציונית ומסכימים עם הקביעה שסביר שבעוד מאתיים שנה היא תֵראה אחרת בנוגע למעמד האישה, טוענים שהשינוי צריך להיות איטי והדרגתי.

 בעבודה זו אני טוענת שהשימוש בדת לצורך אפליית נשים בישראל נעשה בשלוש דרכים עיקריות:

א. הדרת נשים ממרחבים ציבוריים, בטענות שונות או משונות, הנשענות כביכול על צווי היהדות בנושאי הצניעות.

ב. שליטתו של הממסד הדתי על נישואין וגירושין: מתן (או אי מתן) גת - כול התהליך מוטה, כמובן, לטובת הגברים ומהווה אפליית נשים, שוב בחסות הדת.

ג. הדרת נשים מעיסוק במתן פרשנות דתית והוראה בנושאי דת – שהם קריטיים כל כך ביהדות.

 שאלה נוספת שאיתה מנסה העבודה להתמודד היא האם יש ביהדות משהו מובנה שמאפשר עידוד וטיפוח של אפליית הנשים ושמירה על מעמדן הנחות? לדעתי, התשובה לכך היא שלילית. מסקנה זו נובעת מבחינת מעמד האישה בזרמים אחרים ביהדות – הרפורמי והקונסרווטיבי - שבהם נהנים הנשים משוויון רב יותר מאשר בזרם האורתודוקסי. אפליית הנשים בחסות הדת איננה, אם כן, דבר שאינו ניתן לשינוי אלא הינה תולדה של השימוש בדת שעושה הממסד הדתי האורתודוקסי בישראל על מנת לשמר את כוחו והשפעתו על כלל הציבור.

 המשך העבודה הוא כדלהלן: פרק 2 דן בפגיעה במעמד האישה שנובעת משליטתו של הממסד הדתי על הליך רישום המעמד האישי - נישואין וגירושין. פרק 3 דן הדרת נשים מן המרחב הציבורי בשם שמירה על הצניעות, כביכול. פרק 4 דן במגבלות, המוטלות על נשים בכל מה שקשור ללימוד ומתן פרשנות לתורה. פרק 5 סוקר את מעמד האישה בזרמים אחרים ביהדות בת זמננו. פרק 6 מסכם ומקשר בין התהליכים שמתרחשים כיום בישראל וביהדות לבין ההתפתחות השיח הפמיניסטי והתיאוריה הפמיניסטית. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ינאי-ונטורה, ג. בין שני עולמות אל עולם חדש: פמיניזם אורתודוקסי בישראל. (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה), המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לוי, ש., לוינסון, ח., וכץ, א. אמונות, שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים

בישראל. ירושלים: מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי.

 

Beauvoir, S. de. The Second Sex. Random House.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת