עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך בלתי פורמאלי, תוכנית התערבות עיר ללא אלימות, התמודדות במערכת החינוך, איכותני מניעת אלימות תלמידים, תצפית (עבודה אקדמית מס. 11944)

‏290.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11944

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תוכנית התערבות לא פורמאלית 'עיר ללא אלימות' מוגנות?

 תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

א חטיבת הביניים בישראל

ב ערכי החינוך הבלתי פורמאלי והקשר בינם לבין החינוך הפורמאלי

ג הקושי במתן מענה רגשי חברתי בבית הספר

דתוכנית 'עיר ללא אלימות'  ותפקיד 'מדריך המוגנות'

מתודולוגיה

א מחקר איכותני

ב "מחקר פעולה" ו"מחקר עצמי"

ב אמינותו של "מחקר עצמי"

ג מדוע "מחקר פעולה" מסוג "מחקר עצמי" נבחר כשיטת המחקר

ד תיאור אוכלוסיית המחקר

ה כלי המחקר

ו אתיקה

ממצאים, דיון ומסקנות

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים: מחקר איכותני: סקר לגבי התמודדות עם אלימות תלמידים, תמלילי התצפיות

 

מדריך המוגנות מפני אלימות מהווה משאב חינוכי אשר ממלא חללים רבים בתחום המגונות שמשפיעים על האקלים הבית ספרי ואינם מקבלים את תשומת הלב הראויה בתוך המציאות היומיומית, הארוגנית והחברתית עליה מושתתות חטיבות ביניים רבות בדומה למסגרת בה פעלתי.

הפרק הראשון ענה על שאלת המחקר הראשונה ועסק במאפייני חטיבת הביניים בישראל ותיאר כיצד אלו משפיעים על התלמידים. ראשית עסק הפרק במורכבות בה פועלת חטיבת הביניים עקב מחסור במשאבים והשינוי המבני והארגוני אותו חווים התלמידים. הפרק הרחיב בתוצאות של הנסיבות הקיימות ובהשפעותיהן על מידות הערכה העצמית שיורדת בקרב התלמידים, על הגברת האלימות, אובדן היחסים האישיים עם המורים, על ירידה במוטיבציה ללמידה ועל הישגים הלימודיים בקרב התלמידים, כל זאת בניגוד למאפייני תהליך ההתבגרות אותם חווים התלמידים באותה תקופה. בהמשך עסק הפרק בנבדלות הערכית שנוצרה בין השנים עם התפתחותו של החינוך הבלתי פורמאלי שהפקיע ערכים חברתיים ורגשיים שהיו בעבר נחלתם של החינוך הפורמאלי. בנוסף, תיאר הפרק את הקושי של בית הספר לתת מענה רגשי חברתי לתלמידים שלעיתים רבות חשים ניכור וזרות כלפי המורים ומתקשים לקבל מענה ייעוצי היות והם עלולים 'לזכות' בתדמית של מטופלים. לסיום עסק הפרק במטרות ובמאפייני תוכנית 'עיר ללא אלימות' שנועדה להרחיב את תחושת המוגנות הכללית בישראל והרחיב ספציפית בנוגע לתפקידו של מדריך המוגנות בתוכנית שאחראי על תחומו בבית הספר ברחבי הארץ.  

הפרק השני עסק בשיטת המחקר ובבחירה ב'מחקר פעולה' מסוג של 'מחקר עצמי' כיעיל ביותר כשיטת מחקר לאור המטרות הרצויות. הפרק תיאר את תפקידי כמדריך מוגנות בחטיבת ביניים ואת סביבת העבודה קרי, שדה המחקר בה פעלתי.

הפרק השלישי היווה את הנדבך המרכזי של המחקר וניסה למצות עד תום את הממצאים לארוך המחקר כולו. פרק זה הפגיש את הממצאים שעלו בשטח יחד עם סיקרה תיאורטית שיחד גיבשו תמונה ממצה של תפקידי כמדריך מוגנות בחטיבה. הפרק עסק בשאלת המחקר השנייה בנוגע לתחומים הפוטנציאליים אשר בהם אוכל לשמש כמשאב חינוכי, ערכי וסמכותי כמדריך מוגנות בחטיבת הביניים "אורט גרינברג" קריית טבעון. על פי הממצאים ניתן לזהות כי תפקיד מדריך המוגנות מהווה משאב חינוכי, ערכי וסמכותי מרכזי שמהווה מענה לתחומים רבים שזקוקים למענה נוסף פרט למענה הקיים. הכרות השטח לפרטים מהווה יתרון מרכזי שכן מתוקף תפקידי אני נוכח בשטח שעות מרובות ויש בפניי את האפשרות לאתר מגמות בית ספריות ושכבתיות ולאפיין מכלול של אירועים אליהם אני חשוף ברחבי בית הספר. תפקיד מדריך המוגנות בחטיבה התבסס באופן משמועתי ובכך יש ברשותי את האפשרות לקדם ולהרחיב מטרות רבות שנגועות בתחום המוגנות. יחד עם זאת, ביזור יתר של מטרות והרצון להיות מעורב באופן אינטנסיבי במרב תחומי עניין עלולים ליצור מצב של 'פספוס', חוסר סדר ובלבול גם בקרב התלמידים והמורים וגם לי אישית כבעל התפקיד.  מכאן שלאור המחקר יש לערוך תוכנית עבודה שנתית לשנה הקרובה אותה יש לבחון באופן סדיר ודינאמי על פי סדרי עדיפות בית ספריים ובהתאם למציאות המשתנה.  אי לכך יש לבצע הערכת מצב מתמשכת שתמפה את צרכי בית הספר אל מול מטרות מדריך המוגנות מטעם התוכנית של עיר ללא אלימות ובסופם לבסס תוכנית כוללת בכפוף למטרות השנתיות, לאופי השכבות, האקלים הבית ספרי, הכלים והיכולות אותם רכשתי במהלך שנות עבודתי.

המלצות:

  • בכוחו של המדריך לשמש כתובת בלתי פורמאלית ברחבי בית הספר אשר מרחיבה את מגוון הדמויות אליהן יכולים תלמידי בית הספר לפנות, יש לשמור על איזון נכון בין ההיבטים הפורמאליים של תפקיד המדריך לבין היבטיו הבלתי פורמאליים.
  • הקשרים עם גורמים בית ספריים וגורמים חיצוניים של בית הספר ממנפים משמעותית את האפקטיביות של המדריך ואת המענה הכללי שבית הספר יכול להעניק לתלמידים. יש לשמור על קשרים אלו ולהדקם במהלך השנה הקרבה ולבסס מפגשים וישיבות קבועים.
  • יש להתאים את תפקיד המדריך בהתאם למציאות בית הספר אך יחד עם זאת יש צורך לערוך את תוכנית עבודה מחודשת בטרם תתחיל שנת הלימודים הבאה ולהפיצה באופן מסודר לכלל אנשי צוות בית הספר.

עריכת מחקר זה ביססה מסד רציני לי אישית כאיש חינוך. מעבר לכך שהמחקר סייע בידי להכיר את סביבת העבודה שלי הוא חשף אותי למרכיבי אישיות, הערכים ומידת המקצועיות בה אני פועל. המחקר ממצה תחומים רבים בהם עסקתי ומשקף לרוב את השטח בראות עיני הסובייקטיביות.  איסוף הנתונים המקיף שכלל, תצפיות, מעקבים, דוחות ונתונים כמותיים שואף למידת אמינות מרבית של המחקר אך כמובן שעליי להיות מודע למגבלות שעומדים בפניי. יחד עם זאת תפקיד המדריך מושפע מאוד מהאופי של מי שמבצע אותו ועל כן ייחודיותו בכך שהדרך בה התפקיד מעצים את עצמו יכולה להתחולל בעיקר מעיניו החינוכית של מי שעוסק בו. 

אסיים בציטוט שממחיש את תפקידי ואת המשכו של המחקר להמשך הדרך:

הדעת חשובה למחנך, כך אף הזיכרון, אך אין די בכך. עינו חייבת להיות פקוחה ואוזנו כרויה, אך אין די בכך. לבו חייב להיות לב מבין וקשבו ער, אך אין די בכך. צריך הוא לדעת שאינו יודע - ובה באותה השעה להיטיב לחוש ולהרגיש[1]

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אודרי, ר', א', ושות'. חטיבות הביניים: מאפיינים ואתגרים. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.
  • אופלטקה, י', טובין, ד',. חטיבות הביניים בישראל - יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות אפשריים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ע"מ: 10-28.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת