עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על איזונים ובלמים בין רשויות השלטון העיקריות, הפרדת רשויות, מערכת איזונים ובלמים, אקטיביזם שיפוטי, משפט משווה אנגליה, ארצות הברית (עבודה אקדמית מס. 12263)