עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

פרה סמינריון בשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, שילוב נכים ומוגבלים בעבודה מכוח חוק, נוהג, פסיקה והמציאות כיום (עבודה אקדמית מס. 12319)