עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חופש החוזים : הסכם עבודה קיבוצי וחוזה עבודה אישי (עבודה אקדמית מס. 2364)

‏290.00 ₪

26 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2364
עבודה אקדמית חופש החוזים : הסכם עבודה קיבוצי וחוזה עבודה אישי

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חופש החוזים?

 

תוכן עניינים

מבוא

הדין החל על חוזה עבודה

 

מעמדו של חופש החוזים

 

ההסכם הקיבוצי, צו ההרחבה והחופש לקבוע את תנאיהם

 

חופש החוזים וחוזה העבודה האינדיוידואלי

 

ההגבלה לסוגייה על חופש ההתקשרות בחוזה עבודה אינדיוידואלי

 

הגבלה על חופש העיצוב של חוזה עבודה אינדוידואלי

 

ההגבלה על אכיפתו של חוזה העבודה האינדוידואלי

 

חוקי-היסוד וחופש ההתקשרות החוזית

 

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

סוגיית חופש החוזים אינה ייחודית למשפט העבודה. בענפי משפט רבים הוגבל חופש זה בחוקים שיוחדו לכך, ואחרים הוכרזו כבטלים מכוח הוראה בחוק החוזים (חלק כללי), (להלן: חוק החוזים), בייחוד מן הטעם שנמצאו נוגדים את תקנת-הציבור או מהטעם שהאיזון בין חופש החוזים לחופשים אחרים הצדיק העדפתו של החופש האחר.

בחיבורנו זה נסקור את המיוחד בסוגייה, בכל הנוגע והמתייחס לחוזה העבודה, האינדוידואלי והקיבוצי. כפי שנראה להלן, אין למעשה חולק שבתחום משפט העבודה האינדוידואלי, מוגבל החופש החוזי יותר מאשר בכל תחום אחר. תופעה זו אינה חדשה, ועמדתי עליה בחיבור שפורסם, טרם חקיקתו של חוק החוזים. נראה לי כי פרק זמן של למעלה מ-20 שנה, אשר חלף מאז פירסומו של אותו חיבור, מצדיק סקירה ובחינה מחודשת של הנושא, לאור פסיקתם הענפה של בתי-הדין לעבודה בנושא זה, ופירסומים שונים שהתייחסו אליו. כן אבחן אם עדיין תקפה מסקנתי, אותה הבעתי שם :

"עולה, כי 'חופש החוזים' בכל הנוגע להסדר יחסי עבודה, בין על-ידי הסכמים קיבוציים ובין על-ידי חוזי עבודה אישיים, מוגבל ביותר - הגבלה המעוררת את השאלה, אם בכלל ניתן לדבר על 'חופש ההתקשרות החוזית', מקום בו מדובר בחוזה עבודה"2.

 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

סעיף 22(ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)  . ס"ח 610

 

ג' שלו דיני חוזים , 25.

 

 א' ברק "זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי" ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי  163, 165, 198.

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה