עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה סמינריונית חוק השליחות (עבודה אקדמית מס. 3018)

‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3018
 עבודה סמינריונית חוק השליחות

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סעיף 14 לחוק השליחות?

תוכן עניינים

א. כללי

ב. סיום שליחות רגילה לפי סעיף 14 (א)

1. מבוא

2. אופיין של הוראות סעיף 14 (א)

(א) אופיין של העילות הרצוניות לסיום השליחות

(ב) אופיין של העילות מכוח הדין לסיום השליחות

3. מועד סיום השליחות

4. העילות לסיום השליחות

(א)ביטול השליחות

(ב) מוות

(ג) גריעה מכשרות

(ד) פשיטת רגל

(ה) פירוק תאגיד

ג. סיום שליחות מיוחדת לפי סעיף 14 (ב)

1. מבוא

2. התנאים לקיום שליחות לפי סעיף 14 (ב)

(א) כוונה סובייקטיבית להבטחת זכותו של אחר

(ב) הבטחה אובייקטיבית של הזכות

(ג) תלות הזכות בביצוע השליחות

3. תוצאות השליחות הניתנת להגנת זכותן של אחר

4. השפעת הוראות סעיף 14 (ב) על העילות לסיום השליחות

(א) עילות מצד השולח

(ב) עילות מצד השלוח

ד. סיכום

 

סעיף 14 לחוק השליחות, קובע לאמור:

 

"(א) השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השלוח, וכן במותו של אחד מהם, בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו, או - אם היה תאגיד - בפירוקו.

 

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו אם ניתנה ההרשאה להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות".

 

כפי שניתן לראות, דן הסעיף בסיום השליחות, אך בעוד שפסקה א' דנה בסיום השליחות באופן כללי, פסקה ב' דנה בהסתייגות לתחולת ההוראות של פסקה א'. ליתר דיוק, פסקה ב' דנה באי-תחולת הוראות פסקה א' כאשר השליחות ניתנה "להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות".

כפי שנתאר ביתר יסודיות להלן, שליחות שניתנה להבטחת זכותו של אחר או של השלוח עצמו מהווה סוג מיוחד של שליחות, השונה ביסודות אחדים מן השליחות הרגילה.

ראשית, השליחות הרגילה באה לשרת את ענינו של השולח ולהרחיב את שדה פעולתו: "כוח-הייצוג הוא פרי רצונו של השולח והוא בא להגשים את האינטרס שלו בלבד. על כן אין הוא יכול להתקיים במקום שרצון השולח בו אינו קיים עוד. זאת ועוד: הדבר עלול לעמוד בניגוד לאינטרס הצבורי שאדם כשר (השולח) יעמיד עצמו לשליטתו של אחר (השלוח) מבלי שהוא יוכל לשנות מצב דברים זה"2.

שנית, בשליחות רגילה חייב שלוח לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו3.

בשליחות הניתנת להבטחת זכותו של אחר או של השלוח עצמו, עקרונות יסוד אלה של השליחות הרגילה משתנים : האינטרס העליון אינו עוד האינטרס של השולח אלא של אותו אדם אחר שלהבטחת זכותו ניתנה השליחות, לנאמנות כלפי השולח מצטרפת נאמנות לאדם אחר זה, ובמקרה של התנגשות אינטרסים בין השולח לבין אותו אחר (המוטב), "גוברת חובת הנאמנות כלפי המוטב על חובת הנאמנות כלפי השולח"4.

לכן, השלוח אינו חייב עוד לפעול בהתאם להוראות השולח העומדות בניגוד לחובת-נאמנות שהוא חייב למוטב.

נראה שדי בהערות כלליות אלו על-מנת להראות שהשליחות הנדונה בפסקה ב' של סעיף 14 שונה במהותה מהשליחות הרגילה ומחייבת דיון נפרד. ספק אם צדק המחוקק כאשר דן בשליחות להבטחת זכותו של אחר דווקא בהקשר לסיום השליחות: שליחות זו נפוצה מאוד בחיי היום-יום, בעיקר בתחום עסקות במקרקעין5, וענין סיום השליחות אינו היחיד המבדיל בין שליחות זו לבין השליחות הרגילה, ובוודאי לא רק הוא ההיבט החשוב שלה.

 

בחלקו הראשון של חיבורנו זה נדון בסיום השליחות הרגילה. חלקו השני יוקדש לדיון בשליחות הניתנת להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 ס"ח 462 (להלן: החוק).

 

 א' ברק, "חוק השליחות " פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ע"ש הרי סאקר, ג' טדסקי עורך, תשל"ה) 462 (להלן : ברק).

 

 סעיף 8 לחוק.

 

 ע"א 591/77 יהושע, ואח' נ' שטרן, פ"ד לב(1) 737, 744.

 

 300 .p ,Comment ,118 .sec Agency ,2d ,Restatement.

 

 173 (,.ed 4th ,Chicago) Agency of Law the of Outlines ,Mechem .F.R.

 

 בע"ע 186/74 פריסטר נ' לוי, פ"ד כט(1) 362, 363.

 

 ס' 9 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,-, ס"ח 120.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה