עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סל תרופות, סקירה בנושא תרופות המועמדות להוספה לסל שירותי הבריאות (עבודה אקדמית מס. 6059)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 6059
עבודה אקדמית סל תרופות, סקירה בנושא תרופות המועמדות להוספה לסל שירותי הבריאות

 שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השתתפות עצמית ברכישת תרופות בקופות-החולים?

תוכן עניינים

מבוא    

השתתפות עצמית ברכישת תרופות בקופות-החולים         

המסגרת החוקית          

תוכניות הגבייה של קופות-החולים           

שירותי בריאות כללית:   

״מכבי שירותי בריאות״:  

קופת-חולים לאומית:      

קופת-חולים מאוחדת:    

הבעייתיות בשיטת המנות          

הבדלים בתוכניות הגבייה           

היחס בין דמי ההשתתפות העצמית ובין עלות התרופות בפועל       

השפעת הגבייה על קבוצות אוכלוסייה חלשות       

משפט משווה    

קנדה    

ארצות-הברית   

אנגליה 

התייחסותם של בתי-המשפט      

מקרה בוחן : תרופת הקיטרודה (Keytruda) של Merck לטיפול בסרטן        

טבלה- "קיטרודה"          

הוספת תרופה לסל – תרופת ההרצפטין לטיפול בסרטן     

שילוב של טכנולוגיות קיימות - האם טכנולוגיה חדשה?      

דין רצוי הצגת המודל המוצע       

סיכום   

נקודות לעתיד   

ביבליוגרפיה      

נספחים

תרשים סל התרופות      

 

חיבור זה בנושא גביית דמי השתתפות עצמית ברכישת תרופות בקופות-החולים בישראל.

בחיבור תיסקר המסגרת החוקית המסדירה נושא זה; יתוארו תוכניות הגבייה הקיימות בקופות-החולים ; יוצגו הבעייתיות בשיטת הגבייה המכונה שיטת המנות; יוצגו ההבדלים בין תוכניות הגבייה הקיימות; היחס שבין דמי ההשתתפות העצמית ובין עלות התרופות בפועל; וכן השפעת גביית דמי ההשתתפות על קבוצות אוכלוסייה חלשות. חשוב לציין כי סוגיית דמי ההשתתפות העצמית היא מורכבת וסבוכה ואין אפשרות לעסוק בחיבור זה בכל היבטיה, והכוונה אינה אלא להעלות לדיון את המרכיבים המרכזיים שלה. יצוין כי גביית דמי השתתפות עצמית נהוגה גם בהקשר של קבלת שירותים רפואיים אחרים, שלא ידובר בהם בחיבור זה.

 

השתתפות עצמית (Co-payment) בהקשר של חיבור זה היא תשלום חובה בעבור שירות או מוצר רפואי שהם בזכאות ציבורית. קבלת השירות או המוצר הרפואי מותנים בתשלום זה.

ההשתתפות העצמית נועדה להשיג שתי מטרות מרכזיות : האחת, הורדת הצריכה המוגזמת של שירותי בריאות הניתנים חינם. האחרת, הגדלת מקורות המימון של מערכת הבריאות וצמצום השתתפות הממשלה במימונה. קיים ויכוח אם המטרה הראשונה אכן מושגת; יש הטוענים כי ההשתתפות העצמית לא הובילה לירידה בצריכת שירותים רפואיים בטווח הארוך בקרב הציבור הרחב, ומנגד יש הטוענים שההשתתפות העצמית הובילה לריסון הצריכה המיותרת של תרופות. ההשתתפות העצמית מגשימה למעשה בעיקר את המטרה השנייה - היא משמשת אמצעי להגדלת מקורות המימון הפרטי של מערכת הבריאות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן-נון גבי, ברלוביץ יצחק ושני מרדכי. מערכת הבריאות בישראל.

ישראלי אברהם, חיניץ דוד. "עדכון סל שירותי הבריאות" הרפואה 142(ב) 100, 100-102.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת