עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חרדיות יוצאות לעבוד, חלוקת תפקידים, רווחה נפשית, קונפליקט בית עבודה, משפחה, מכינה אקדמית (עבודה אקדמית מס. 7215)

‏290.00 ₪

21 עמ'

עבודה אקדמית חרדיות יוצאות לעבוד, חלוקת תפקידים, רווחה נפשית, קונפליקט בית עבודה, משפחה, מכינה אקדמית

שאלת המחקר

האם קיים קשר בין אופני ההתמודדות עם תהליכים רב מערכתיים: תפקידי בית ועבודה לבין תחושת הרווחה הנפשית של נשים עובדות וטיב הזוגיות? ?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

פרק 1. אופני ההתמודדות עם תהליכים רב מערכתיים: תפקידי בית ועבודה אצל חרדיות

המשפחה החרדית וכלכלה

יציאה לעבודה של החרדית והשפעה על המשפחה

האישה החרדית בשוק העבודה

פרק 2: תחושת הרווחה הנפשית של נשים עובדות חרדיות

רווחה נפשית

המבט המפקח על נשים חרדיות

פרק 3: טיב הזוגיות

טיב הזוגיות ותחושת הרווחה

חרדיות: הצטלבות מיקומי שוליים

סיכום

ביבליוגרפיה

האישה החרדית העובדת היא בעלת יכולת להשפיע על שינוי בחלוקת התפקידים הפנים משפחתית, שינוי אשר לבסוף יכול לצאת מגבולות המשפחה אל המרחב הקהילתי ולהגדיר מחדש את תפקידי הגבר והאישה המסורתיים. (רוזנאו, 2020)

עם זאת, השינוי אותו מביאות הנשים אינו תוצאה של שינוי בתפיסת עולמן המבקר את הסדר הקיים ומבקש לשנותו, אלא ככורח המציאות הנובעת מרצונן לשמר את המבנה הקיים בו הגברים הם הלומדים והן המפרנסות את הגברים. (קוליק)

מתוך כך, מתאר פרידמן את נשות החברה החרדית כגורם שמרני בקרב החברה שבה הן מתקיימות, וזאת למרות העובדה שהפכו ברבות השנים למפרנסות עיקריות בביתן, במקביל להפיכת בעליהן לתלמידי ישיבה שאינן עובדים. האישה החרדית אומנן מקבלת מקום מרכזי בביתן אך עדיין נתפסת כ״עזר כנגדו״ ולא כבעלת מעמד שונה ודומיננטי במשפחה ובקהילה.

(בעבודה האקדמית מקורות אקדמים תקניים)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

רוזנאו, ש', גילת, י' (2020). יחסי משפחה- עבודה בקרב נשים חרדיות ונשים חילוניות העובדות במערכת החינוך. הייעוץ החינוכי, כ"ב, 231-255.

שטיר, ח', הרצברג, א'. נשים בשוק העבודה: השפעת ההשכלה על דפוסי התעסוקה ועל השכר. דוח מצב המדינה, 185-211.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה