עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מוענק על כל האתר 7 אחוז הנחה בעת "חרבות ברזל". קוד קופון: "מלחמה"

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות (עבודה אקדמית מס. 7575)

‏250.00 ₪

 22 עמודים.

סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות

תוכן עניינים

 

תוכן עניינים.. 2

מבוא. 3

מינויים בשירות המדינה - חובת המכרז והפטור ממנו 3

ועדות איתור. 4

ועדות מינויים.. 7

ועדת טירקל. 9

סמכויות ותפקיד. 11

חברי הוועדה. 13

השוואה בין המינויים שוועדת טירקל בודקת. 15

סיכום.. 19

ביבליוגרפיה. 20

 

 

עבודה זו תעסוק בענין רגיש שאלת מינויים ראויים של בכירים. סוגיית המינוי לתפקידים בכירים בשירות המדינה עלתה לכותרות כמה פעמים בשנים האחרונות[1]: ההארכות החוזרות ונשנות של כהונתו של מאיר דגן כראש המוסד, הסרת מועמדותו של יעקב גנות לתפקיד המפכ"ל ב-2007, ולאחרונה - הקושי לאתר מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה וביטול מינויים של יואב גלנט לרמטכ"ל ושל אלי גביזון לנציב בתי הסוהר. ל חיבור זה שתי מטרות: ראשית, לבחון את ההליכים למינוי בכירים ברשות המבצעת בישראל ואת אמצעי הפיקוח עליהם; שנית, להתמקד במינויים בפיקוחה של הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים (כיום - "ועדת טירקל"), ולבחון עד כמה מינויים אלה - בכללם המינויים הבכירים ביותר בשירות המדינה - מוסדרים ומפוקחים[2].

מינויים בשירות המדינה - חובת המכרז והפטור ממנו

ככלל מועמדים למשרות בשירות המדינה מתמנים בדרך של מכרז פומבי: "לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי" (חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959: סעיף 19). ואכן, לרוב המשרות בשירות המדינה נערכים מכרזים.

 

עם זאת החוק קובע שמשרות מסוימות - למשל בצבא, במשטרה ובשירות בתי הסוהר, וכן משרת נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה - פטורות מחובת מכרז (שם: סעיף 2, 5, 6). הוא גם מתיר לממשלה לקבוע עוד משרות הפטורות מחובת מכרז: "הממשלה רשאית [...] לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז האמורה" (שם: סעיף 21). ככלל מדובר במשרות בכירות: משרות אמון אישיות, משרות רגישות או משרות הדורשות כישורים מיוחדים. בהתאם לכך, במהלך השנים התגבשה רשימה ארוכה של משרות בכירות הפטורות מחובת מכרז (מקצתן יפורטו בהמשך הדברים).

ועדת טירקל פועלת מכוח החלטה מסי 91 של הממשלה מיום 30 במאי 2006 (להלן: החלטת הממשלה).[1]

תפקידה לייעץ לממשלה ולראש הממשלה בעניין מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על-ידי הממשלה, באישורה או בהמלצתה, או מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על-ידי ראש הממשלה. לעניין החלטה זו ״מינויים לתפקידים בכירים״ מתייחסים לשבעת התפקידים הבאים:

• ראש המטה הכללי של צה״ל

• המפקח הכללי של משטרת ישראל

• ראש שירות הביטחון הכללי

• ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

• נציב בתי-הסוהר

• נגיד בנק ישראל

• המשנה לנגיד בנק ישראל

סמכותה של ועדת טירקל ותכלית תפקידה הוגדרו בהחלטת הממשלה כדלקמן:

״מטרת עבודתה של הוועדה בנושא המינויים היא להבטיח את טוהר המידות, ובין השאר, כי לא יעשו מינויים לא ראויים מסיבות כגון: זיקה אישית, זיקה עסקית, או זיקה פוליטית לגורמים בממשלה.״

בהחלטתו התייחס בית המשפט העליון לתפקיד הוועדה וקבע:

״עיקר תפקידה של הוועדה המייעצת הוא, אפוא, לבדוק את המינוי המוצע מבחינת טוהר המידות במובנו הרחב של מושג זה, הן מבחינת האדם המוצע לתפקיד, הן מבחינת הגורם הממנה, והן מכל היבט אפשרי אחר שעשויה להיות לו נגיעה לשאלת טוהר המידות הכרוך במינוי. פרשנות רחבה זו של סמכות הוועדה המייעצת נובעת מנוסחה של החלטת הממשלה ומהתכלית והמטרות שלשמן הוקמה הוועדה.

פרשנות זו מתיישבת עם התפיסה המדגישה את חשיבותה של הביקורת המנהלית כאמצעי רב חשיבות לבחינה מעמיקה ויסודית של הסוגיה העומדת לדיון [...] ביקורת מנהלית כאמור עשויה להיות אף רחבה יותר מן הביקורת השיפוטית, המתמקדת, על-פי טיבה, בבחינה - האם נפל בהחלטה פגם משפטי.״

לגבי הרכב הוועדה ודרכי מינויה קובעת החלטת הממשלה שחברי הוועדה יתמנו על-ידי ראש הממשלה. יושב-הראש שלה יהיה שופט בדימוס של בית המשפט העליון ושאר חבריה יהיו נציב שירות המדינה ואיש ציבור נוסף אחד או שניים נציב שירות המדינה מכהן בוועדה מתוקף תפקידו. שאר חבריה מתמנים לתקופה של שלוש שנים, כאשר ניתן לחזור ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

לגבי הליך הבדיקה של המינויים האמורים וחיווי דעתה של הוועדה בכל הנוגע להם קובעת החלטת הממשלה שראש הממשלה, או השר המציע את המינוי, יעביר לוועדה את תולדות חייו של המועמד וכן טופס (שאלון) שממלא המועמד.[7] הוועדה תדון ותמסור את חוות דעתה לראש הממשלה ולשר המציע את המינוי. עוד נקבע כי מזכיר הממשלה יביא את חוות דעת הוועדה לידיעת חברי הממשלה. מעבר לכך החלטת הממשלה אינה מפרטת את סדרי עבודתה של ועדת טירקל. בפועל נוהגת הוועדה לראיין את המועמד לתפקיד וכן מופיעים בפניה השר המציע את המועמד או ראש הממשלה, ממלא התפקיד היוצא ואם יש צורך בכך, גם אנשים נוספים.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דריישפיץ, שוריק,"מינויים פוליטיים בישראל ובמבט השוואתי", פרלמנט, גיליון זה , המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ועדת טירקל, "תגובת ועדת טירקל למינויי בכירים בנושא גלנט", משרד ראש הממשלה.

 

בג״ץ עמותת ״אומץ״ ואחי נגד השר לביטחון פנים ואחי, אתר בתי המשפט, www.court.gov.il.

 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה מהמאגר ומהאינטרנט לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה בבלעדיות הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת עבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודה ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

מעולם לא נמכרה באתר זה או באינטרנט בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה באתר : מצגת במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה באתר מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת מרהיבה עם גרפיקה וצלילים, שתציג את תוכן העבודה לרפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי הכללים. כל זה תמורת 99 שח נוספים שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אישית מקורית (ללא קשר למאגר) בתחום זה על ידי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות אקדמיות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות והמלצה על כותבים ומאגרים להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות ומאגרים של גולשים

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה