עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניתוח עסקי מלונות, משבר הקורונה תיירות, מלונאות, דוחות כספיים ישרוטל בע"מ, דוח רווח והפסד, הערכת שווי, איתנות פיננסית, נזילות, תזרים מזומנים, חישוב תשואה WACC (עבודה אקדמית מס. 7972)

‏290.00 ₪

28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 7972

עבודה אקדמית ניתוח עסקי מלונות, משבר הקורונה תיירות, מלונאות, דוחות כספיים ישרוטל בע"מ, דוח רווח והפסד, הערכת שווי, איתנות פיננסית, נזילות, תזרים מזומנים, חישוב תשואה WACC

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ניתוח דוחות כספיים של ישרוטל בע"מ לאור השפעת משבר הקורונה במלונאות?

תוכן עניינים

תקציר מנהלים:

פרק 1 – סקירה כללית של החברה:

פרק 2 - הסביבה העסקית של החברה:

פרק 3 - ניתוח דוחות כספיים:

דוח רווח והפסד

דוח על המצב הכספי (מאזן)

יחסי נזילות

איתנות פיננסית – חוב פיננסי, נטו

ניתוח דו"ח תזרים מזומנים

פרק 4 – הערכת שווי:

תחזית תזרים מזומנים חופשי:

חישוב תשואה WACC:

ביבליוגרפיה

חברת ישרוטל בע"מ היא חברה ציבורית שפועלת בתחום המלונאות עשורים רבים. החברה מחזיקה בשלל מלונות בכל רחבי הארץ ונכון להיום מנהלת 20 בתי מלון שמכילים כ 4400 חדרי אירוח. ישרוטל נחשבת לאחת החברות הגדולות בארץ בתחומה, וכמו הקולגות שלה בשוק גם היא חוותה בצורה קשה את המשבר העולמי שפקד את כולנו. את הלשכות המשבר נוכל לראות בדוחות השנתיים ובניתוחים שלהם בהמשך העבודה. תחילה נסקור את ענף המלונאות על פי PEST, נבחן את חסמי הכניסה לענף ואת המתחרות העיקריות שנמצאות היום בתחום. לאחר מכן נציג בדוחות הכספיים של חברת ישרוטל וננתח אותם. לבסוף נציג הערכת שווי עתידית לחברה בשיטת היווי תזרימי מזומנים DCF, וננסה לאמוד את עתידה של החברה מבחינה פיננסית על סמך אירועי העבר והתוכניות העתידיות של החברה.

תזרים מפעילות שוטפת – החברה סיימה את שנים 2018-2020 עם תזרים מזומנים חיובי של 289,737 אלפי ₪, 350,493 אלפי ₪ ו-110,803 אלפי ₪ בהתאמה.

גידול בשנת 2019 נובע מקיטון בחייבים ויתרות חובה, ומגידול ביתרת הזכאים ויתרות זכות בסך 11,812 ו-2,452 אלפי ₪ בהתאמה בהשוואה לשנת 2018 בה חל גידול בחייבים ויתרות חובה וקיטון בזכאים ויתרות זכות בסך 11,603 ו-15,702 אלפי ₪ בהתאמה.

קיטון בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 נובע בעיקרו מהפסד החברה כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה, שכן סיימה בהפסד לפני מיסים על הכנסה בסך 36,624 אלפי ₪ לעומת שנת 2019 שסיימה ברווח לפני מיסים על הכנסה בסך 175,840 אלפי ₪, גורם נוסף לקיטון הינו השפעת הקיטון בזכאים ויתרות זכות על פני קיטון בחייבים ויתרות חובה בסך 16,896 אלפי ₪.[1]

תשואה הון נקבעה ל-11% מכיוון שלאחר שנה קשה שכזאת עם מגיפה עולמית, שעדיין מתחוללת ברוב מדינות העולם, קשה לראות צמיחה גדולה בשנים הקרובות בענף המלונאות. אך מצד שני בגלל שישרוטל היא חברה וותיקה היא קיבלה קרדיט בהתמודדות במצבים גם פחות נוחים. מגן המס הוא לפי שיעור מס החברות בשנת 2020-2021 בישראל. 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דוחות כספיים של חברת ישרוטל בע"מ, מאיה, פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 2021

אתר האינטרנט הרשמי של ישרוטל 2021

דוח 2021 מכון TGI, פלח שוק: מלונאות, ת"א, 2021

חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת