עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיני מתנה והתחייבות חד צדדית דין רצוי (עבודה אקדמית מס. 8301)

‏290.00 ₪

58 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8301
סמינריון דיני מתנה והתחייבות חד צדדית דין רצוי

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני מתנה והתחייבות חד צדדית ?

 

ראשי פרקים

מבוא

פרק א: על המתנה

1. המתנה בקודקס

2. על המתנה כחוזה

3. מתנה לאלתר

(א) המועד להקניית המתנה

(ב) מודל המתנה הריאלית

4. התחייבות לתת מתנה

(א) הדרישה הצורנית

(ב) הדירותה של ההתחייבות

(ג) ויתור על זכות החזרה

(ד) הסתמכות המקבל

(ה) הסתמכותו של הנותן

(ו) ביטול התחייבות

5. קיום ההתחייבות

(א) אחריות הנותן

(ב) ייחוס נכס מוגדר

(ג) קיום בבינוניות או בזיבורית?

(ד) מה לגבי מתנה עם נטל?

6. תחולת המתנה על חוזים ללא תמורה

(א) כללי

(ב) מתנה, נאמנות והֶקדש

פרק ב: ההתחייבות החד–צדדית

1. הפעולה המשפטית החד–צדדית

2. התחייבות חד–צדדית בשיטות משפט שונות

3. מנגנון של הבטחה לציבור

(א) הבטחה לציבור אינה הצעה

(ב) ביצוע אינו קיבול

4. על יעילות, אלטרואיזם וסולידריות

(א) בעיית ריבוי המְבַצעים

(ב) חזרה מהבטחה לציבור

5. המלצה לסיום

פרק ג: סוף–דבר

 

הסמינריון עוסק בענייני המתנה וההבטחה החד–צדדית במשפט הישראלי והמשווה. לחוזה המתנה, בהיותו חוזה ללא תמורה, יש מהות מיוחדת שונה מזו של חוזים אחרים. המחוקק הישראלי מבחין בין מתנה ריאלית לבין התחייבות לתת מתנה, והכנת הקודקס הינה הזדמנות טובה לבדיקת הבחנה זו. הרשימה מתמקדת גם בסוגיות מעניינות אחרות, כגון אחריותו של הנותן וחזרה מן ההתחייבות. בחלקו השני החיבור עוסק בבעיה של הבטחה לציבור והאפשרות להגדירה כהתחייבות חד–צדדית. הרעיון של התחייבות חד–צדדית אומץ על–ידי מדינות אחדות המשתייכות לשיטה הקונטיננטלית, ויש מקום לשאול מדוע לא ילך המחוקק הישראלי בדרך זו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 הקודקס האזרחי — חוק דיני ממונות (נוסח לעיון הציבור, משרד המשפטים,) נגיש באתר כתב–העת https://www.idclawreview.org דיני ממונות)

התזכיר לחוק דיני ממונות,

 מיגל דויטש "הנדסת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי — הצעת מבנה" משפטים כט587,

מיגל דויטש פרשנות הקודכס האזרחי


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת