עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון תכנון מס בחוק מס שבח מקרקעין מתנות וירושות, תכנוני מס נדל"ן (עבודה אקדמית מס. 9178)

‏290.00 ₪

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9178

עבודת סמינריון תכנון מס בחוק מס שבח מקרקעין מתנות וירושות, תכנוני מס נדל"ן

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי תכנון מס בחוק מס שבח מקרקעין מתנות וירושות?

תוכן העניינים:

התייחסות בתי המשפט לזכות הנישום לתכנון מס לגיטימי

 זהירות במתן יעוץ ללקוח קודם למכירה

תכנוני מס בעסקאות מתנה

הגבלות וסייגים בהעברת דירת מגורים לקרובים

ביטול מתנה

פטור למוסד ציבורי שקיבל זכות במקרקעין במתנה

ההבדלים בגישה למתנות בין חוק מס שבח מקרקעין לפקודת מס הכנסה.

דוגמאות לתכנוני מס לגיטימי, המגבלה על נותן המתנה

 המגבלה על מקבל המתנה

תכנוני מס בעסקאות ירושה(צוואות ועיזבונות)

מוסד ציבורי שירש דירת מגורים

פטור בחלוקה בין יורשים- מבחן החלוקה הראשונה

דוגמאות לתכנוני מס לגיטימי

תקופת פריסת תשלום מס שבח בירושה או במתנה

ביבליוגרפיה

 

זכותו של נישום לתכנון מס הוכרה בישראל ובעולם[1] כתכנון מס לגיטימי. זכות זו נדונה בפסקי דין רבים. המחוקק הקנה לרשויות המס בסעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין סמכויות מרחיקות לכת וכלי יעיל נגד נישום שכל רצונו להתחמק מתשלום המס .

פעמים רבות פקידי רשויות המס עושים שימוש בכלי זה, למרות שהנישום בחר בתכנון מס בהתאם להוראות החוק ותכליתו[2]

נקודת המוצא המקובלת כי לנישום קיימת זכות לתכנן את תשלומי המס באופן שיביא לחיוב במס בסכום המזערי ביותר האפשרי. כדברי הנשיא שמגר בפרשת חזון[3]

" עצם העובדה כי הצדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה "מלאכותי" או "בדוי" זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס, גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעה בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין"

" אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין הפוטרת אותו ממס או מקלה בו שהרי לשם כך נוצרה והוא כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה , שלא נועדו לו".

גם דברי השופט יצחק כהן(הנשיא כתוארו אז) בפרשת בראונר[4] "גם אם ברור,שדרך זו של ביצוע העסקה נבחרה כדי שלא יחויב המערער בתשלום מס. מבחינה משפטית אין פגם בכך, שאדם מתכנן ביצוע עסקה בדרך שתפחית את חבותו במס, או שלא תחייב אותו בתשלום מס....מוסכם על הכל, שמותר לכל אדם לתכנן את דרך ניהול עסקיו באופן שחבות במס תוקטן, או שהמתכנן יהיה פטור מתשלום מס, כל עוד התכנון הוא חוקי."

מצגת בנושא תכנון מס לעומת עבירת מס, תיכנון מס, מיסים

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח,מכירה ורכישה).

פרופ' יצחק הדרי "הנורמה האנטי- תכנונית בדיני מיסים". מיסים יט/4 א-1.

ירדנה סרוסי " מיסוי דירות מגורים"- הוצאת רונן עמוד 301.

עו"ד(רו"ח) מנחם כהן "מכירת דירה שנתקבלה במתנה" עדכוני מיסים 129 עמוד 45

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה