עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קניות מקוונות, רכישה אינטרנט, תחומי עניין עסקיים, קניה מקוונת, כמותני (עבודה אקדמית מס. 9856)

‏299.00 ₪

 24 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 9856

עבודה אקדמית קניות מקוונות, רכישה אינטרנט, תחומי עניין עסקיים, קניה מקוונת, כמותני

שאלת המחקר

האם יש קשר בין התחומים העסקיים בהם מעורב הצרכן לשימוש באינטרנט ?

 

תוכן עניינים

מבוא

פרק א': סקירת ספרות

פרק ב': שיטה

ממצאים

ביבליוגרפיה

עבודה זו תעסוק בקשר בין התחומים שהצרכנים מעורבים במבחינה עסקית לשימוש באינטרנט ושאלת המחקר הינה: האם יש קשר בין התחומים העסקיים בהם מעורב הצרכן לשימוש באינטרנט ?
והשערת המחקר הינה: השימוש באינטרנט הגביר את מגוון התחומים העסקיים בהם מעורב הצרכן כגון: סקרי שוק, רכישות, תשלום לרשויות ועוד.


כלי מחקר שימש שאלון שחובר על ידי כותבי העבודה. מקור השאלון: לקחנו שאלונים שעסקו בנושא באינטרנט במיוחד מארגונים העוסקים בנושא, בנוסף, הסתמכנו על מחקרים שמוצגים לעיל בסקירת הספרות ולקחנו מה שרלוונטי לעבודה זו. סקאלות השאלון היו גם בסולם ליקרט 1-3 (1- לא מסכים כלל 🡨 3 – מסכים מאד ) וגם בסולמות של משתני רקע על פי קטגוריות של המשתנים, לדוגמה מין ( 1- זכר, 2- נקבה).

משתנים במחקר:
משתנים בלתי תלויים: תדירות שימוש באינטרנט, תפיסת שימוש באינטרנט , משתני רקע: גיל, השכלה, תעסוקה, גיל.
משתנה תלוי: תחומי שימוש באינטרנט.

ביבליוגרפיה (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ספר העובדות העולמי CIA, (2019)

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ (2019)

קליין נעמי, לא זה לא מספיק, תרגם מאנגלית: ברוך גפן, נובמבר 2018.

 

תח-7

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏299.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת