עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון קנין רוחני, פטנטים פיתוח זנים חקלאיים, חוק זכות מטפחים של זני צמחים חקלאות, היקף הגנה פטנט, בוטניקה
סמינריון קנין רוחני, פטנטים פיתוח זנים חקלאיים, חוק זכות מטפחים של זני צמחים חקלאות, היקף הגנה פטנט, בוטניקה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות, גלובליזציה, עובדים זרים תאילנדים, ענף החקלאות
עבודה אקדמית מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות, גלובליזציה, עובדים זרים תאילנדים, ענף החקלאות
‏290.00 ₪ |
סמינריון עובדים זרים בענף החקלאות, תאילנדים, פלסטינאים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט חקלאים
סמינריון עובדים זרים בענף החקלאות, תאילנדים, פלסטינאים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט חקלאים
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חקלאות עירונית תוכנית עסקית, SWOT מיזם עסקי
עבודה אקדמית חקלאות עירונית תוכנית עסקית, SWOT מיזם עסקי
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית שביעות רצון בעבודה בקרב חקלאים מחקר איכותני, חקלאות, סיפוק בעבודה
עבודה אקדמית שביעות רצון בעבודה בקרב חקלאים מחקר איכותני, חקלאות, סיפוק בעבודה
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מים חקלאות, צריכת המים במגזר החקלאי, מי קולחין, תוכנית אב לפיתוח מקורות מים, היצע ביקוש
עבודה אקדמית מים חקלאות, צריכת המים במגזר החקלאי, מי קולחין, תוכנית אב לפיתוח מקורות מים, היצע ביקוש
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית כלובי הדגים באילת, מאבק עמותת צלול, חקלאות ימית, חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת
עבודה אקדמית כלובי הדגים באילת, מאבק עמותת צלול, חקלאות ימית, חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת
‏290.00 ₪ |
סמינריון חקלאות ימית, דיג,חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת
סמינריון חקלאות ימית, דיג,חקר ימים ואגמים בישראל, המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת
‏290.00 ₪ |
סמינריון גניבות ופשעים נגד משקים חקלאיים, פשיעה חקלאית
סמינריון גניבות ופשעים נגד משקים חקלאיים, פשיעה חקלאית
‏290.00 ₪ |