עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניהול בתי חולים,השפעה על המטופלים,איכות שירות בריאות,שביעות רצון מטופלים בית חולים, איכותני ראיון מטופלים מרפאה בי"ח
עבודה אקדמית ניהול בתי חולים,השפעה על המטופלים,איכות שירות בריאות,שביעות רצון מטופלים בית חולים, איכותני ראיון מטופלים מרפאה בי"ח
‏290.00 ₪ |
עבודה על איכות שירות, שביעות רצון לקוחות, תרבות ארגונית, הקשר בין שביעות רצון הלקוחות אל איכות השירות,  “Hot” ו- “Yes”
עבודה על איכות שירות, שביעות רצון לקוחות, תרבות ארגונית, הקשר בין שביעות רצון הלקוחות אל איכות השירות, “Hot” ו- “Yes”
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית אבחון ארגוני לפי מודלים, אפקטיביות עבודת צוות, מוקד שירות לקוחות בארגון, אמפירי,מודל וייסבורג, המועצה להסדר הימור
עבודה אקדמית אבחון ארגוני לפי מודלים, אפקטיביות עבודת צוות, מוקד שירות לקוחות בארגון, אמפירי,מודל וייסבורג, המועצה להסדר הימור
‏290.00 ₪ |
סמינריון אהבה ברשת האינטרנט, שירות ההיכרויות באינטרנט למציאת קשר רומנטי, טינדר, JDATE וכד
סמינריון אהבה ברשת האינטרנט, שירות ההיכרויות באינטרנט למציאת קשר רומנטי, טינדר, JDATE וכד', כמותני שאלונים
‏390.00 ₪ |
סמינריון ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם, אובמה-קייר
סמינריון ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם, אובמה-קייר
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם
עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם
‏290.00 ₪ |
סמינריון התייחסות מערכת השכר בשירות המדינה
סמינריון התייחסות מערכת השכר בשירות המדינה
‏270.00 ₪ |
סמינריון זכויות דתיות ומתן שירותי דת בצבאות זרים
סמינריון זכויות דתיות ומתן שירותי דת בצבאות זרים
‏270.00 ₪ |
סמינריון תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים
סמינריון תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים
‏270.00 ₪ |
סמינריון פיקוח על מינוי בכירים בשירות הציבורי
סמינריון פיקוח על מינוי בכירים בשירות הציבורי
‏270.00 ₪ |
סמינריון סנקציות חייבים - ניתוק מחשמל ומשירותים חיוניים בעקבות חובות וחיבור מחדש
סמינריון סנקציות חייבים - ניתוק מחשמל ומשירותים חיוניים בעקבות חובות וחיבור מחדש
‏270.00 ₪ |
סמינריון שירותים בנקאיים במגזר הערבי -סניפי בנקים, עמלות ומרווחי ריבית
סמינריון שירותים בנקאיים במגזר הערבי -סניפי בנקים, עמלות ומרווחי ריבית
‏270.00 ₪ |