עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תעסוקה מבוגרים, ראיונות גימלאים, שוק העבודה, זקנים, גילנות, מחקר איכותני ריאיונות קשישים (עבודה אקדמית מס. 11501)

‏390.00 ₪

48 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11501

עבודה אקדמית תעסוקה מבוגרים, ראיונות גימלאים, שוק העבודה, זקנים, גילנות, מחקר איכותני ריאיונות קשישים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שילוב זקנים בגיל הגמלאות בשוק העבודה?

תוכן עניינים

מבוא

גיל הפרישה לגברים

גיל הפרישה לנשים

חובת גיל הפרישה

אפליה מחמת גיל בשלב הקבלה לעבודה

הטיפול הקיים באפליה מחמת גיל

גיל הפרישה למגזרים מיוחדים

תקדימים משפטיים

הליכים ונהלים בנוגע לעזיבת מקום עבודה לפני גיל פרישה

נוהל השינוי ומשיכת כספים

שיקולים בעד פרישה מוקדמת

משפט משווה

ארה"ב

ישראל: שיקולים נגד פרישה מוקדמת

הוראות החוק

הדיון החברתי

הסכמים קיבוציים והוראות נציבות שירות המדינה

זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שבחר להתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה

פס"ד אל על

פסיקה מעודכנת

שיטה - מתודולוגיה

גישות למחקר האיכותני

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

ראיון 1 אברהם, בן 71 עובד בספריה לעוורים בקבלה.

 ראיון 2 עם גימלאי בן 73 העובד בארגון איחוד הצלה

 ראיון 3, נתי, מעסיק גמלאים

 

אחד האתגרים המרכזיים שעל מדינות העולם להתמודד עמם הוא התבגרות האוכלוסייה. בשנים הבאות צפויה עלייה ניכרת בשיעור המבוגרים באוכלוסייה ועמה ירידה תלולה בשיעור ההשתתפות של

אוכלוסייה זו בשוק העבודה. לפי נתוני OECD, אם לא יתרחשו שינויים בשוק העבודה ובתוכניות הפרישה, יוכפל שיעור המבוגרים שמחוץ לשוק העבודה מ-38% ל-70%.

 נציג בקצרה את האמצעים שמדינות נוקטות כדי לשפר את השתלבותם של מבוגרים בשוק העבודה, אשר יפורטו בהמשך :

 1. חקיקה האוסרת הפליה על רקע גיל;
 2. פעילות הסברה שמודגשת בה החשיבות של השתתפות מבוגרים בשוק העבודה;
 3. יצירת הסכמים בין נציגי עובדים ומועסקים בדבר העסקת עובדים מבוגרים;
 4. מתן סובסידיות שכר למעסיקים עובדים מבוגרים;
 5. מתן השלמת שכר לעובדים מבוגרים המועסקים במשרה חלקית או למי ששכרם במקום העבודה החדש נמוך במידה ניכרת משכרם הקודם;
 6. הפעלת תוכניות ליצירת עבודה המכוונות לעובדים מבוגרים;
 7. הגדלת הסכומים שעל מעסיקים שפיטרו עובדים מבוגרים להפריש למערכת הביטוח הסוציאלי;
 8. מתן שירותי השמה ועזרה בחיפוש עבודה או מתן תמריצים לגופי השמה בעבור השמת מבוגרים;
 9. שיפור היכולת התעסוקתית של העובדים באמצעות פיתוח כישורים בסיסיים וקידום תהליכי למידה;
 10. שיפור תנאי העבודה כך שעובדים יוכלו להמשיך לעבוד גם בגיל מתקדם.

בדוח OECD מתוארות אפשרויות רבות ומגוונות להגדלת שיעור ההשתתפות של מבוגרים בשוק העבודה, אולם אליה וקוץ בה, שכן לעתים הרצון לגונן על אוכלוסייה זו עלול דווקא לפגוע בסיכוייה להשתלב. כך, למשל, הטלת מגבלות על פיטורי עובדים מבוגרים עלולה ליצור מצב שבו מעסיקים נמנעו מלגייס אותם .

מהדוח עולה כי דרך ביניים, של שילוב כמה אמצעים, היא הדרך היעילה ביותר להתמודד עם הבעיה.

דוגמאות

דוגמא מראיון 1 אברהם, בן 71 עובד בספריה לעוורים בקבלה.

שמי אברהם, אני בן 71 עובד בספריה לעוורים בקבלה. ממילא העוורים לא יכולים לראות כמה אני זקן...חח....

היה לי קשה למצוא עבודה. מעסיקים רבים אינם מוכנים לקלוט מועמדים לעבודה בני 45 ויותר ולעתים אף בני 40 ויותר, בגלל סטיגמות מיושנות הקיימות לגבי מבוגרים אלה. התפישה הרווחת בקרב אותם מעסיקים כי העסקת עובד מבוגר היא נטל לארגון....

עובד זה כביכול מסתגל לאט יותר לתרבות הארגונית, תפוקותיו נמוכות, עלות העסקתו גבוהה יחסית והוא 'בלתי יצוגי', כביכול, כשמדובר בתפקיד הכרוך במגע אישי עם לקוחות. זו תפישה מיושנת היוצרת אפליה לרעה של מגזר שלם והעיקר - אינה נכונה לדעתי....

אני מכיר חברת תקשורת גדולה בישראל המצהירה בגאווה אודות הגיל הצעיר של עובדיה, וזה נראה לי חסר טעם. נכון שכאשר מדובר בתפקיד שהוא חלק ממחקר ופיתוח בחברה או בתפקיד הקשור במלה האחרונה בהיי-טק, הגיוני שהמעסיק יעדיף לקלוט עובד בשנות ה-20 או ה-30 לחייו. אך פרט לחריגים אלה, טוב שבארגון יהיה תמהיל של עובדים צעירים ומבוגרים. מדוע? כי ארגון המוותר על העסקת מבוגרים, מפסיד את הניסיון העדיף שיש להם על פני צעירים ויתרונות אחרים של עובדים מבוגרים; הם מעורבים פחות בתככנות בתוך הארגון, מתרכזים במילוי תפקידם ומתמידים יותר. הוורקוהולים ההולכים לעבודה בכל מצב, גם אם הם חולים, הם בדרך כלל מבוגרים....

דוגמא מראיון 2 עם גימלאי העובד בארגון איחוד הצלה

בתור עובד שטח באיחוד הצלה אני חש גאוות יחידה, זהו הינו ארגון לאומי בהצלת חיי אדם ורק לזכותי אני יכול לומר בצניעות עשרות מקרים של הצלת חיים!!!

לא מפלים אותי כי אני זקן.... אני נחשף לא מעט למקרים טראומתיים. אני ומתנדבי איחוד הצלה אחרים עמלים קשה לשמור על איזון נפשי. אני מתרשם בצורה די מעוררת נחת ביכולתנו להציל חיים אדם.

ת: לידיעתך להציל חיים זה לא להניח פלסטר או תחבושת, זה הרבה יותר מורכב והדבר הכי טוב שעשו מתנדבי איחוד הצלה למען הנפגע/חולה היה פשוט להמתין לאמבולנס של מד"א ולהרחיק מטרדים וטיפול רשלני מהנפגע! ללוות את כוחות ההצלה כמו כיבוי ומדא לנפגע וזה לא מעט פעמים מתרחש, זה חשוב! וככה אני שוכח שאני זקן וקרוב לקבר בעצמי....

בחודש הראשון כל העשייה וההכנות במיוחד בלילות הכניסו אותי ללחץ נורא, למחשבות שאולי זו הייתה שטות גמורה להיכנס למערכת תובענית כזאת בגיל שלי שיש לי כבר נינים.

אני לתומי חשבתי שאני מסיים משמרת באחת וחצי בצהריים, עובד שעה שעתיים בערב ודי. עד מהרה הבנתי שזו טעות גדולה: מצאתי את עצמי יושב שעות על גבי שעות מול המחשב כדי להתעדכן וללמוד דרכי הצלה ולחזור על החומר מהקורס שלמדנו באיחוד הצלה. וכל אחר הצהריים הייתי חושב לעצמי, "מחכה לי עבודה רבה בערב". רק מהמחשבות התעייפתי. אני כבר לא צעיר... בלילות התקשיתי להירדם, כל הזמן חשבתי על הדברים שיש לי עוד להכין למשמשרת הבאה וגם על הבנות שלי שבקושי מקבלות ממני תשומת לב כמו שצריך.

לינק: מצגת בנושא זקנים, קשישים, גיל הזהב, זיקנה

(בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2021)

כרמל שלו, בזכות ההזדקנות, הוצ' פרדס (2020)

ברג-ורמן, א׳, מבורך, ג׳, שנור, י׳, באר, ש׳ וברודסקי, ג׳ (2019). הזדקנות פעילה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה על פני העשור האחרון. גרונטולוגיה וגריאטריה,מו(3), 90-79.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת