עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קשישים, מערכת השירותים הקהילתיים לזקנים, ארגוני "המגזר השלישי", גרונטולוגיה (עבודה אקדמית מס. 255)

‏290.00 ₪

44 עמודים.  

עבודה אקדמית מספר 255

עבודה אקדמית קשישים, מערכת השירותים הקהילתיים לזקנים, ארגוני "המגזר השלישי", גרונטולוגיה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מערכת השירותים הקהילתיים לזקנים?

תוכן עניינים

מבוא                                                                                             

תאור השירות                                                                                   

סקירה ספרותית                                                                                

השוואת האירגונים וניתוח נקודות הדמיון והשוני                                             

ניתוח ביקורתי של פעילות השרות                                                                      

סיכום                                                                                            

רשימה ביבליוגרפית                                                                             

נספחים                                                                                           

"במערכת השירותים הקהילתיים יש להבחין בין שירותים הניתנים לזקן בתוך ביתו ונקראים טיפול בית-Home Care או שירותים תוך ביתיים הנקראים-Domiciliary Services לבין שירותים מקובצים הניתנים במוקדים קהילתיים כמו במרכזי יום, נופשונים, מועדונים, מרכזים רב שירותים וכד'. כל סוגי השירותים גם יחד הניתנים בקהילה וכוללים את מערכת השירותים הפורמאלית והבלתי פורמאלית  מהווים את ההגדרה של "טיפול קהילתי" בזקן".

מרבית השירותים הקהילתיים לזקנים ובכללם שירותי סיעוד במסגרת החוק סיעוד ושלא במסגרת החוק, מסופקים ע"י ארגוניים לא ממשלתיים, הכוללים עמותות וארגונים פרטיים-עסקיים והשאר על ידי מלכ"רים. היום פועלות כ-110 עמותות כאלה ברבים מן הישובים העירוניים והמועצות האזוריות בישראל והן ממלאות תפקיד מרכזי באספקת מגוון של שירותיים קהילתיים לזקנים (יקוביץ, קטן).

עבודתנו תעסוק בהכרת שתי עמותות ארגונים וולונטריים ודרך תפעולם.

חלקה הראשון של העבודה תיאורטי ומציג סקירה ספרותית. בסקירתנו הספרותית נסקור ספרים ומאמרים הדנים  במהותם של הארגונים הוולונטריים ובדפוסי המעורבות שלהם בהספקת שירותים חברתיים שונים.  פרסומים אלה מתארים ובוחנים את תכונותיהם של ארגונים אלה המכונים גם ארגוני "מגזר שלישי".

לינק: מצגת בנושא זקנים, קשישים, גיל הזהב, זיקנה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ברודיסקי,ג., שמר,י. ובאר, ש. קשישים בישראל :שנתון סטטיסטי ירושלים:

מכון ברוקדייל.

גדרון, ב., בר, מ., וכץ, ח.המגזר השלישי בישראל – בין מדינת רווחה לחברה

אזרחית. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת "הקו האדום", עמ' .18-51

גל ופסח. "התפתחות מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל והשלכותיה".

ביטחון סוציאלי, 62.

ורצברגר, א. וקטן, י. השפעת ההפרטה על שירותי רווחה האישיים ברשויות

המקומיות. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר.

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה