עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שירות התעסוקה
סמינריון שירות התעסוקה
‏270.00 ₪ |
סמינריון הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל
סמינריון הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל
‏270.00 ₪ |
מצגת בנושא שרפ, שירותי רפואה פרטית, שר"פ, סל שירותי הבריאות
מצגת בנושא שרפ, שירותי רפואה פרטית, שר"פ, סל שירותי הבריאות
‏99.00 ₪ |
מצגת אכיפה בררנית אסירים ביטחוניים ערבים, אסירים בטחוניים לעומת אסירים פליליים, שירות בתי הסוהר
מצגת אכיפה בררנית אסירים ביטחוניים ערבים, אסירים בטחוניים לעומת אסירים פליליים, שירות בתי הסוהר
‏99.00 ₪ |
סמינריון תקשורת המונים, פרסום במדיה, השיקולים האיכותיים והכמותיים בבחירת המדיה הפרסומית האידיאלית עיתון או רדיו
סמינריון תקשורת המונים, פרסום במדיה, השיקולים האיכותיים והכמותיים בבחירת המדיה הפרסומית האידיאלית עיתון או רדיו
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פרשת אלטלנה, בן גוריון מול בגין, צבא וחברה, ראשית המדינה פירוק הפלמח,צה"ל ושירותי הביטחון
עבודה אקדמית פרשת אלטלנה, בן גוריון מול בגין, צבא וחברה, ראשית המדינה פירוק הפלמח,צה"ל ושירותי הביטחון
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל
‏290.00 ₪ |
סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות
סמינריון מינוי בכירים בשירות המדינה - ועדת טירקל וועדות אחרות
‏250.00 ₪ |
סמינריון ממצאי סקר דעת קהל בנושא הפללת הלקוח בשירותי המין
סמינריון ממצאי סקר דעת קהל בנושא הפללת הלקוח בשירותי המין
‏270.00 ₪ |
סמינריון מינויים פוליטיים בשירות הציבורי, משפט משווה, ישראל והעולם, הורדת מוטיבציה בעבודה בשל שחיתות
סמינריון מינויים פוליטיים בשירות הציבורי, משפט משווה, ישראל והעולם, הורדת מוטיבציה בעבודה בשל שחיתות
‏290.00 ₪ |
סמינריון שירותי בריאות משלימים של קופות החולים, ביטוח מושלם, שב"ן
סמינריון שירותי בריאות משלימים של קופות החולים, ביטוח מושלם, שב"ן
‏290.00 ₪ |
סמינריון המרכז הרפואי של שירות בתי-הסוהר
סמינריון המרכז הרפואי של שירות בתי-הסוהר
‏270.00 ₪ |